DEFIL SAMBA 1968


DEFIL SAMBA
to pierwsza polska gitara elektryczna solidbody

Rys historyczny  - przeczytaj to


   
DEFIL Samba 1968

DEFIL Samba 1968   fot.P. Chudzik ©

DEFIL Samba 1968

DEFIL Samba 1968   fot.P. Chudzik ©

DEFIL Samba 1968

DEFILSamba 1968   fot.P. Chudzik ©

DEFIL Samba 1968

DEFIL Samba 1968   fot.P. Chudzik ©

DEFIL Samba 1968

DEFIL Samba 1968   fot.P. Chudzik ©

DEFIL Samba 1968

DEFIL Samba 1968   fot.P. Chudzik ©

DEFIL Samba 1968

DEFIL Samba 1968  fot.P. Chudzik ©

DEFIL Samba 1968

DEFIL Samba 1968   fot.P. Chudzik ©

DEFIL Samba 1968

DEFIL Samba 1968   fot.P. Chudzik ©

DEFIL Samba 1968

DEFIL Samba 1968   fot.P. Chudzik ©

DEFIL Samba 1968

DEFIL Samba 1968   fot.P. Chudzik ©

DEFIL Samba 1968

DEFIL Samba 1968   fot.P. Chudzik ©

DEFIL Samba 1968

DEFIL Samba 1968   fot.P. Chudzik ©


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

DEFIL VINTAGE GUITARS. Copyright 2013 All Rights Reserved Revolution Two Church theme edited by Defil-Vintage